Program przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania wychowania przedszkolnego w oparciu o różne programy wychowania przedszkolnego:

 • Grupa I - "Tropiciele - trzylatek", wydawnictwo WSiP
 • Grupa II - "Tropiciele- czterolatek", wydawnictwo WSiP
 • Grupa III - " Tropiciele - czterolatek",  "Tropiciele - trzylatek" wydawnictwo WSiP
 • Grupa IV - "Tropiciele - pięciolatek", wydawnictwo WSiP
 • Grupa V - " Tropiciele- pięciolatek", "Tropiciele- czterolatek", wydawnictwo WSiP

Nauczycielki naszego przedszkola są autorkami następujących programów wspomagających:

 • "W naszym przedszkolu dzieci nie płaczą" - program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich, opracowany przez mgr Katarzynę Zbroch dyrektora. Program ten opiera się przede wszystkim na zasadach współpracy przedszkola z rodziną przyszłego wychowanka, nawiązanej kilka miesięcy przed rozpoczęciem jego edukacji. Celem tej propozycji jest ułatwienie nowo przyjęty dzieciom startu przedszkolnego jak również pozyskanie zaufania rodziców i nawiązanie z nimi relacji, które ułatwią dalszą współpracę.
 • "Historyczne wędrówki po powiecie legionowskim" - program opracowany przez mgr Monikę Staważ i mgr Martę Zgolińską adresowany do najstarszej grupy przedszkolnej. Program ten ma na celu propagować wśród dzieci wiedzę historyczną dotyczącą ich "Małej Ojczyzny" w sposób zrozumiały i dostosowany do ich wieku, poprzez zabawy, quizy, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do Muzeum Historycznego i różnego rodzaju wycieczki po powiecie legionowskim.

W swojej pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne metody i formy nauczania:

 • elementy metody prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i dr Ewy Zielińskiej rozwijające umiejętności matematyczne
 • metodę Ireny Majchrzak "Wprowadzanie dzieci w świat pisma", przygotowującą dzieci do nauki czytania
 • zajęcia i zabawy proponowane przez prof. Marię Kielar - Turską, rozwijające mowę i myślenie
 • zabawy z programu "Przedszkolaki Krok Drugi", rozwijające umiejętności w różnych sferach rozwojowych, świadomość i samoocenę dzieci
 • metody aktywnego słuchania muzyki wg Battii Strauss oraz zabawy ruchowe i taneczne z Pedagogiki Zabawy KLANZA
 • w zajęciach gimnastycznych wykorzystujemy elementy zabaw rytmicznych Carla Orffa, gimnastyki twórczej wg Rudolfa Labana, metodę Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • od kilku lat wykorzystujemy w pracy metodę projektu
   

Przedszkole promuje zdrowie, od października 2009 roku należymy do "Sieci Szkól i Przedszkoli Promujących Zdrowie", a w 2014 roku zdobyliśmy certyfikat "Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej" za prowadzenie i rozwijanie działań promujących prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną w ramach projektu "Zachowaj równowagę" zrealizowanego ze środków finansowych projektu "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej" współfinansowanego przez Szwajcarię.

W ramach działań z zakresu promocji zdrowia:

 • planujemy tematykę prozdrowotną
 • zachęcamy dzieci do zdrowego odżywiania, prowadzimy zajęcia kulinarne, na których dzieci wykonują sałatki warzywne i owocowe, kanapki, itp
 • organizujemy zajęcia ruchowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod wychowania fizycznego, a także z wykorzystaniem metod relaksacyjnych
 • realizujemy tematykę związaną z bezpieczeństwem
 • zapraszamy ciekawych gości
 • zapraszamy teatrzyki podejmujące w swych inscenizacjach tematykę prozdrowotną

Nasze przedszkole:

 • realizuje wizję przedszkola rodzinnego
 • pracujemy od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 17.00
 • dzieci mogą przynosić swoje zabawki w piątki
 • w przedszkolu można uzyskać pomoc psychologa, pedagoga i logopedy
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci i ich zdrowy rozwój - posiadamy certyfikat przedszkola promującego zdrowie i zdrowe żywienie
 • dbamy o różnorodność posiłków, śniadania podajemy w formie szwedzkiego stołu
 • przedszkole jest wyposażone, sale zabaw są kolorowe
 • mamy zazieleniony ogród z urządzeniami do zabaw dla dzieci
 • organizujemy dni otwarte przedszkola oraz zabawy adaptacyjne dla naszych przyszłych przedszkolaków
 • organizujemy ciekawe uroczystości dla dzieci i rodziców
 • prowadzimy kącik informacyjny dla rodziców
 • ściśle współpracujemy z Radą Rodziców, która jest społecznym organem przyczyniającym się do podnoszenia jakości pracy placówki
 • wdrażamy system HACCP

Czego nauczy się twoje dziecko w naszym przedszkolu?

 • samodzielności
 • zasad funkcjonowania w grupie
 • tego, że warto mieć przyjaciela
 • jak przeżywać zwycięstwa i znosić porażki
 • obrony własnego zdania
 • dyscypliny, odpowiedzialności np w trakcie pełnienia dyżurów
 • wierszy, piosenek, tańców, rysowania, malowania, kolorowania, wycinania, lepienia z gliny, plasteliny, modeliny, masy solnej....
 • nowych zabaw ruchowych, tanecznych, dydaktycznych
 • tradycji związanych z różnymi świętami