o naszym przedszkolu

Nasze przedszkole:

 • realizuje wizję przedszkola rodzinnego
 • pracujemy od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 17.00
 • w przedszkolu można uzyskać pomoc psychologa, pedagoga i logopedy
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci i ich zdrowy rozwój – posiadamy certyfikat przedszkola promującego zdrowie i zdrowe żywienie
 • dbamy o różnorodność posiłków, śniadania podajemy w formie szwedzkiego stołu
 • przedszkole jest wyposażone, sale zabaw są kolorowe
 • mamy zazieleniony ogród z urządzeniami do zabaw dla dzieci
 • organizujemy dni otwarte przedszkola oraz zabawy adaptacyjne dla naszych przyszłych przedszkolaków
 • organizujemy ciekawe uroczystości dla dzieci i rodziców
 • prowadzimy kącik informacyjny dla rodziców
 • ściśle współpracujemy z Radą Rodziców, która jest społecznym organem przyczyniającym się do podnoszenia jakości pracy placówki
 • wdrażamy system HACCP

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole powstało 1 września 1948 roku i nosiło nazwę Prywatne Przedszkole Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łajskach Powiatu Warszawskiego. Pierwszą kierowniczką przedszkola została mianowana przez kuratora okręgu warszawskiego Pani Stanisława Wawrzyńska. Początkowo przedszkole funkcjonowało jako jednooddziałowe. Dopiero od 1960 roku, kiedy to, przeprowadzono remont obiektu, skanalizowano budynek, doprowadzono bieżącą wodę, podniesiono stopień organizacyjny do dwóch oddziałów. Od 1 września 1966 roku kierownikiem przedszkola została Pani Wanda Kosakowska, która tę funkcję pełniła przez 20 lat. W tym czasie w przedszkolu zatrudniono trzech nauczycieli.

Od 1 września 1986 roku po przejściu na emeryturę Pani Wandy Kosakowskiej, nowym dyrektorem placówki została Pani Anna Ciułkowska. W tym okresie przedszkole zmieniło swoją lokalizację. Ze względu na zły stan techniczny przedszkole przeniesiono na cztery lata z ul. Nowodworskiej do prywatnego budynku. Dopiero z chwilą odrodzenia się samorządu lokalnego, w którego kompetencjach znalazło się prowadzenie przedszkoli, przedszkole przeniosło się do swej dzisiejszej siedziby- zaadaptowanych pomieszczeń w szkole podstawowej w Łajskach. W latach 2002-2007 funkcję dyrektora przedszkola pełniła Pani Janina Gałczyk. W roku 2007-2008, ponownie tę rolę pełniła w zastępstwie Pani Anna Ciułkowska. Wówczas do przedszkola uczęszczało 48 dzieci, którymi zajmował się 8-osobowy personel.

Od 1 września 2008, nowym dyrektorem placówki została Pani Katarzyna Zbroch, a przedszkole zostało rozbudowane do 3 oddziałów. Zaczęło uczęszczać do nas 61 dzieci, którymi zajmował się 10-osobowy personel. Obecnie, nasze przedszkole znajduje się w nowo wybudowanym, nowoczesnym obiekcie, którego oficjalna inauguracja nastąpiła 5 marca 2016 roku. Nad 125 dzieci w chwili obecnej czuwa 29-osobowy personel.

Skip to content