Zielona Stopa Filantropa

czw., 2019-10-10 - 21:37

Oddaj nam niepotrzebny telefon komórkowy

- i w ten sposób razem z nami chroń środowisko, daj telefonom drugie życie i polepszaj życie dzieci
w Polsce!
Program poprawy efektywności energetycznej w placówkach służących dzieciom lub osobom starszym i promocja poszanowania energii

 
  Cele programu:
1.    Środowiskowy:
Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Program zakłada poprawę efektywności energetycznej placówek dziecięcych m.in. poprzez wymianę starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej oraz wymianę tradycyjnych żarówek na energooszczędne źródła światła. Przyczyni się to do ograniczenia zużywanej energii elektrycznej oraz dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery, co pomoże powstrzymać niekorzystne zmiany klimatu.
Ograniczenie liczby wyrzucanych elektrośmieci, głównie telefonów komórkowych, oraz gdy to możliwe powtórne wprowadzenie ich do obiegu co w znaczny sposób przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego, ograniczenia ilości powstawianych odpadów oraz zmniejszenie wykorzystanie nieodnawialnych zasobów naturalnych Ziemi.
2.    Społeczny:
Program i działania w nim podejmowane przyczynią się to nie tylko do modernizacji placówek objętych programem, ale przede wszystkim ograniczy koszty związane
z comiesięczną eksploatacją (obniżenie rachunków za prąd). Nie należy zapominać , że często urządzenia wysokiej klasy to dość duży wydatek, na który rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe czy szpitale dziecięce nie zawsze mogą sobie pozwolić. Zakup ich przez Fundację Nasza Ziemia przyczyni się do unowocześnienia tych placówek, dając ich wychowankom uśmiech, chroniąc przy tym środowisko!
3.     Ekonomiczny
Dzięki zmniejszeniu poboru prądu - zmniejszą się rachunki modernizowanych placówek. Pojedyńczne zmiany będą może niewielkie, ale dzięki efektowi skali
i w dłuższym czasie - oszczędności będą pokaźne