Psycholog radzi. Czyli jak stać się najlepszym nauczycielem dla swojego dziecka.

pon., 2020-03-23 - 13:40

Szanowni Rodzice,

W zawiązku z nadzwyczajną sytuacją, jaka ma miejsce w życiu nas wszystkich, chciałem zwrócić się z apelem abyśmy ten czas dobrze wykorzystali dla dobra dzieci. Zamknięte przedszkola lub szkoły to problem zarówno rodziców, którzy musieli zwolnić się w pracy, aby zająć się opieką nad dziećmi, ale to także problem nasz -nauczycieli, gdyż nie mając bezpośredniego kantaku z dziećmi nie możemy swobodnie realizować swoich zadań dydaktycznych, wychowawczych lub terapeutycznych.  Dlatego w tym czasie, Państwa rola jest szczególnie ważna.  Od waszej postawy, świadomości, tego w jaki sposób ten czas spędzicie z dzieckiem w domu będzie zależało to na ile będzie on pożyteczny dla jego rozwoju oraz wychowania. W tym kontekście domowe wychowanie i domowa edukacją nabierają szczególnego znaczenia a rodzice ponownie stają się najważniejszymi nauczycielami dla swoich dzieci znajdując się nie, jako na pierwszej linii instytucjonalnego procesu kształcenia i wychowania. Dotyczy to szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. O ile w przypadku starszych dzieci (uczniów starszych klas) edukacja zdalna za pomocą komputera i łączy internetowych nie wymaga szczególnego udziału rodziców, o tyle w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym już tak. Trudno, aby dzieci w tym wieku same podejmowały i realizowały treści, przekazywane przez nauczyciela przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Potrzebne jest tutaj zaangażowanie rodziców, którzy aktywnie będą pośredniczyć w tym procesie. Miejcie Państwo tą świadomość i odpowiedzialność, wiedząc jednoczenie, że nie jesteście pozostawieni sami sobie. Możecie Państwo liczyć na wsparcie z naszej strony. Już od pewnego czasu na stronach przedszkola udostępniane są propozycje różnych zabaw i ćwiczeń z dzieckiem w domu. Warto z tych pomysłów korzystać i nadrabiać brak dostatecznego czasu dla dziecka wtedy, gdy większość z nas pochłonięta była wirem codziennej pracy i obowiązków. Ja ze swej strony chciałem zachęcić Państwa do śledzenia moich wpisów z serii „Jak zostać najlepszym nauczycielem dla swojego dziecka”, w których postaram się przekazać w przystępny sposób najważniejsze reguły organizowania zajęć dziećmi w ramach wspomagania ich rozwoju oraz zachęcić do skorzystania z moich propozycji ćwiczeń i zabaw.

 

 Na początek, chciałem Państwa przestrzec przed pokusą nadmiernego korzystania z „dobrodziejstw” urządzeń multimedialnych w ramach nauki lub zwykłego spędzania czasu przez dziecko.  Mimo, iż w telewizji pojawiły się specjalne pasma edukacyjne dla dzieci a w Internecie jest wiele różnych programów o charakterze edukacyjnym, musicie wiedzieć, że  dziecko pozostawione sam na sam, bez obecności dorosłego, z telewizorem, komputerem, telefonem itd. w niewielkim stopniu korzysta z przekazywanych tą droga treści. Aby dziecko skorzystało z programów edukacyjnych emitowanych w telewizji lub dostępnych w Internecie potrzebna jest merytoryczna rozmowa dorosłego z dzieckiem.  Trzeba zadawać dziecku w stosownym miejscu pytania, podkreślić słowem to, co ważne, na koniec podsumować oglądane treści i zachęcić do przemyśleń. Niefrasobliwe postępowanie w tej kwestii może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. Chciałem Państwa uczulić, przed negatywnymi skutkami nadmiernego korzystania przez dzieci z wszelkiej maści urządzeń ekranowych. Zachęcam Państwa do zapoznania się z licznymi artykułami dotyczącymi tej problematyki, które są dostępne w przestrzeni internetowej. W szczególnie polecam artykuł autorstwa Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej dostępny pod linkiem https://kobieta.onet.pl/dziecko/male-dziecko/o-zgubnych-skutkach-zezwalania-dzieciom-na-ogladanie-telewizji-ponad-miare-i/p4dhb

Zgodnie z rekomendacjami WHO,  dzieci w wieku od 2 do 5 lat NIE powinny oglądać telewizji, bajek na urządzeniach elektronicznych dłużej niż 1 godzinę dziennie; (im mniej, tym lepiej)!

Trudno jednak w dzisiejszych czasach obejść się bez wspomnianych urządzeń oraz całkowicie ograniczyć dzieciom do nich dostęp. Stały się one nieodłącznym atrybutem naszego codziennego życia i prędzej czy później dziecko będzie miało z nimi styczność. Zachowajmy jednak zdrowy rozsądek w tym względzie i stosujmy się do zaleceń specjalistów.

Pamiętajmy również, że podczas dłuższego oglądania telewizji, dziecko pozostaje przez większość czasu bierne ruchowo. Prowadzi to do deficytu u dziecka potrzeby ruchu. Potrzeba ruchu w wieku przedszkolnym odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu dziecka. Jej niezaspokojenie prowadzi do nasilenia się u dziecka objawów tzw. „głodu ruchowego”. Może się on manifestować początkowo niepokojem w obrębie miejsca siedzenia (kręceniem się, wierceniem się), po dłuższej deprawacji objawia się wzmożoną ruchliwością u dziecka (bieganiem, skakaniem, wspinaniem się na przedmioty), problemami w zachowaniu (nie reagowaniu na polecenia dorosłego, nerwowością, impulsywnością, hałaśliwością). Jeżeli decydujecie się włączyć telewizor, komputer, bajkę w telefonie to pamiętajmy, aby po wyłączeniu tych urządzeń, zapewnić dziecku porcję aktywności ruchowej, po to by zniwelować u niego deficyt ruchu. W związku z sytuacją, jaka ma miejsce i ograniczoną możliwością korzystania z aktywności na świeżym powietrzu, (przynajmniej w przypadku niektórych), zachęcam do organizowania zabaw ruchowych dla dzieci w warunkach domowych. Kilka ciekawych propozycji możecie Państwo znaleźć klikając w poniższy link

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/10-pomyslow-na-zabawy-ruchowe-w-domu.html

Na dziś to tyle, zachęcam do śledzenia kolejnych wpisów.

Pozdrawiam serdecznie, niech moc będzie z Wami rodzicami.

Psycholog przedszkolny

Robert Baranowski