Harmonogram dyżurów wakacyjnych w przedszkolach

pon., 2020-02-10 - 20:16

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w przedszkolach

 

1. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w przedszkolach wyłącznie w terminie od 10 maja 2020 r. do 5 czerwca 2020 r. Po tym terminie zapisanie dziecka na dyżur nie będzie możliwe. Dyrektor przedszkola dyżurnego ustala dni i godziny przyjmowania kart zapisu.
2. Zgłoszeń dzieci do przedszkola dyżurującego (pracującego) należy dokonywać w placówce, do której uczęszcza dziecko.
3. Dyrektor jest zobowiązany do 15 czerwca br. przekazać informację o liczbie zapisanych dzieci placówkom dyżurnym.
4. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność złożenia karty zapisu przy zachowaniu zasady pierwszeństwa przyjęcia dzieci zapisywanych powyżej 5 godzin bezpłatnego nauczania i wychowania.
5. Kartę zapisu do dyżurującego przedszkola rodzice mogą pobrać ze stron internetowych placówek lub otrzymać w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2019/20. Karta powinna być ostemplowana przez to przedszkole.
6. Liczba miejsc w przedszkolu dyżurującym powinna odpowiadać potrzebom zgłaszanych dzieci z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych przedszkola.
7. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego w terminie:
a) do dnia 26 czerwca w przypadku dyżuru w pierwszym terminie,
b) do dnia 10 lipca w przypadku dyżuru w drugim,

c) do dnia 20 lipca w przypadku dyżuru w trzecim terminie,

d) do dnia 5 sierpnia - czwarty i piąty termin
i okazanie w pierwszym dniu korzystania z przedszkola dyżurnego dowodu wpłaty
8. Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru reguluje UCHWAŁA NR XLIV/410/2018 RADY GMINY WIELISZEW z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
9. Rodzice dziecka korzystającego z pomocy OPS są zobowiązani do przedłożenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu odpowiedniej decyzji o przyznanej przez OPS pomocy

01.07. – 10.07.2020 r.      Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Wieliszewie

13.07. – 23.07.2020 r.     Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Skrzeszewie   

24.07. – 05.08.2020 r.    Przedszkole Samorządowe  Nr 1 w Wieliszewie   

06.08. – 18.08.2020 r.    Przedszkole Samorządowe w Łajskach

19.08. – 31.08.2020 r.    Przedszkole Samorządowe w Janówku