śr., 2020-03-18 - 15:47

SZANOWNI RODZICE

OD 12 DO 25 MARCA 2020 R. FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZOSTAJE CZASOWO OGRANICZONE. OZNACZA TO, ŻE W TYM OKRESIE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE NIE BĘDĄ PROWADZIŁY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH . TO DECYZJA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ